Kürt

 1. A tárgy általános és specifikus célkitűzései

A tárgy általános célja, hogy a hallgató olyan szakmai tudást és sokoldalú zenei műveltséget sajátítson el, amely megfelel a kor minőségi követelményeinek és alkalmassá teszi őt a zenetanári munkakör betöltésére. A képzés egyéni óra keretében történik, melyben a tanár saját személyisége, tanítási módszerei, hangszeres bemutatása például szolgál a hallgató számára.

A főtárgyi munka 8 szemesztere alatt a tanári pályára való felkészítés szempontjából nagyon fontos feladat a hangszeres játékában a tudatosság, az elméleti háttér hangsúlyozása és a teljes önállóságra nevelés. A tárgy feladata, hogy ismertesse a hatékony gyakorlás módszereit, alakítsa ki a hallgatóban a szép hangszín iránti érzékenységet, a tökéletes kivitelezés belső igényességét, végül vezesse rá képességeinek kibontakoztatására.

A tárgy célja, hogy a hallgató a zeneirodalom alkotásait megismerje, elsajátítsa, zenei gondolkodásmódját, stílusismeretét, hangszeres képességeit fejlessze. Formatani, elméleti, stílusismeretének birtokában legyen képes a művek analizálására, önálló zenei gondolkodásra, alakuljon ki benne az állandó önművelés igénye, hogy a meglévő szakmai és általános zenei műveltségét bővítve, a tanári pályán eredményes munkát végezhessen.

A tantárgy további célja, hogy a hallgatók rendszeresen vegyenek részt pódiumgyakorlaton, megismerve a nyilvános szereplés felelősségét. Egymás produkcióinak meghallgatása után (tanári közreműködéssel) tanuljanak meg felelősséggel szakvéleményt kialakítani.

 1. A tantárgy tartalma:
 2. Felvételi anyag
 • Két etűd
 • Két előadási darab, választhatóan barokk, klasszikus, romantikus vagy XX. századi stílusból
 1. A tantárgy tartalma

A magas szintű technikai felkészültség elsajátítása megfelelő színvonalú és nehézségű etűd anyag feldolgozásával történik. Ezek az etűdök olyan ujjrendbeli, befújási és artikulációval kapcsolatos gyakorlatok, melyek a hallgatók technikai készségeit fejlesztik. A sok ismétlés (gyakorlás) következtében a hangszerjátékhoz nélkülözhetetlen automatizmusok kialakulását eredményezik. Ugyanezt a célt szolgálják a hasonló követelményeket támasztó előadási darabok is.

A képzés másik fontos eleme a zenei, előadói képességek és a stílusismeret fejlesztése, mely feladat megoldása elsősorban a különböző zenetörténeti korokban született művek elemzése, megtanulása és interpretálása révén valósul meg

Továbbá:

A kürtjáték alapját képező fúvástechnika − a levegővezetés, az ajkak rezonanciája és rugalmassága, a hangképzés, a hangtartomány, az erőnlét − folyamatos fejlesztése. Skálagyakorlatok által a mechanizmusok szinkronizálása, a biztos intonáció elérése.

A különböző típusú, megfelelő nehézségű etűdanyag elvégzésével a technikai elemek − kötésvariációk, ritmuskombinációk, különböző hangindítások, dupla és triplanyelv, díszítések, trillák − professzionális kidolgozása.

Az előadási darabok feldolgozása és interpretálása által a zenei formálás, a kifejezési eszközök, a stílusismeret, az előadói képességek kibontakoztatása, az önálló zenei gondolkodásra nevelés, az előadóművészi személyiségjegyek kialakítása.

A hangszer szóló- és zenekari irodalmának teljesebb megismerése, az alapfokú kürtoktatás repertoárjának elemzése.

A kortárs zene tanulmányozása, a speciális kottagrafikai jelek elsajátítása. A zenekari próbajáték-anyag feldolgozása, transzponálás.

Memóriafejlesztés, kottanélküli játék, a pódiumbiztonság megszerzése. (Interpretációs gyakorlati követelmény.)

A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

1.szemeszter:

 • Fúvástechnika fejlesztése, az egyénnek megfelelő gyakorlatsor összeállítása a különböző módszertanok stúdiumaiból
 • Skálagyakorlatok
 • Játéktechnika fejlesztése karakterisztikus etűdök, iskolák anyagából Stílusismeret fejlesztés

Tananyag:

 • Beethoven: Sonata
 • Bozza: En Foret
 • Chabrier: Larghetto
 • Mozart: 12 Horn Duets
 • Mozart: Concerto Nr. 3

Aláírás feltétele:

 • Szemináriumon való részvétel (félévenként legfeljebb 3 hiányzás) Legalább 1 tanszaki hangversenyen való aktív részvétel

Vizsgakövetelmény:

 • 2 különböző stílusú etűd (egy kotta nélkül)
 • 1 klasszikus versenymű (kotta nélkül)
 • 1 szólómű
 • 3 választott zenekari állás
 1. szemeszter
 • Előadási darabok különböző zenetörténeti korokból
 • Memóriafejlesztés, kotta nélküli játék,
 • Transzponálás
 • Zenekari állások

Tananyag:

 • Mozart: Rondo
 • Rahmaninov: Vocalise
 • Saint-Sains: Morceau de Concert
 • F. Strauss: Nocturno
 • R. Strauss: Alphorn
 • R. Strauss: Andante

Aláírás feltétele:

 • Szemináriumon való részvétel (félévenként legfeljebb 3 hiányzás)
 • Legalább 1 tanszaki hangversenyen való aktív részvétel

Vizsgakövetelmény:

 • 2 különböző stílusú etűd (egy kotta nélkül)
 • 1 versenymű (kotta nélkül)
 • 1 szólómű
 • 3 választott zenekari állás
 1. szemeszter
 • Technikai elemek begyakorlása a választott etűdanyagból Előadási darabok különböző korokból
 • Pódium biztonság megszerzése (színpadi szereplések, 2-3 alkalom)

Tananyag:

 • Bach: Cello Suites
 • Dukas: Villanelle
 • Cherubini: 2 sonatas
 • Hindemith: Sonata in F
 • Mozart: Concerto Nr. 2

Aláírás feltétele:

Szemináriumon való részvétel (félévenként legfeljebb 3 hiányzás) Legalább 1 tanszaki hangversenyen való aktív részvétel

Vizsgakövetelmény:

 • 2 különböző stílusú etűd (egy kotta nélkül)
 • 1 előadási darab
 • 1 versenymű (kotta nélkül)
 • 1 szólómű
 • 3 választott zenekari állás

4.szemeszter

 • Transzponálás
 • Technikafejlesztés Zenekari állások

Tananyag:

 • Neuling: Bagatelle
 • Poulenc: Elegie Rasmussen: Duets
 • F. Strauss: Introduction, Theme and Variations
 • R. Strauss: Concerto Nr. 1

Aláírás feltétele:

Szemináriumon való részvétel (félévenként legfeljebb 3 hiányzás) Legalább 1 tanszaki hangversenyen való aktív részvétel

Vizsgakövetelmény:

 • különböző stílusú etűd (egy kotta nélkül)
 • versenymű (kotta nélkül)
 • szólómű
 • választott zenekari állás

5.szemeszter

 • Technikafejlesztés
 • Stílusismeret

Tananyag:

 • Arnold: Fantasie for Solo Horn
 • Berge: Horn Call for Solo Horn
 • Haydn: Horn Concerto Nr. 1
 • Haydn: Concerto for 2 Horns
 • Mozart: Concerto Nr. 4

Aláírás feltétele:

Szemináriumon való részvétel (félévenként legfeljebb 3 hiányzás) Legalább 1 tanszaki hangversenyen való aktív részvétel

Vizsgakövetelmény:

 • 2 különböző stílusú etűd (egy kotta nélkül)
 • 1 előadási darab (kotta nélkül)
 • 1 szólómű a XX. századból
 • 3 választott zenekari állás
 1. szemeszter

A kortárs zene előadói gyakorlata Zenekari állások, transzponálás

Tananyag:

 • Hidas: 1. Kürtverseny
 • Mozart: Quintet
 • Krol: Laudatio
 • Rossini: Prelude, Theme & Variations
 • Schumann: Adagio & Allegro
 • Schubert: Auf dem Strom
 • F. Strauss: Concerto

Aláírás feltétele:

Szemináriumon való részvétel (félévenként legfeljebb 3 hiányzás) Legalább 1 tanszaki hangversenyen való aktív részvétel

Vizsgakövetelmény:

 • 2 különböző stílusú etűd (egy kotta nélkül)
 • 1 előadási darab (kotta nélkül)
 • 1 szólómű a XX. századból
 • 3 választott zenekari állás
 1. szemeszter
 • Előadási darabok különböző zenetörténeti korokból
 • Memóriafejlesztés, kotta nélküli játék, 2-3 szereplés nyilvános hangversenyeken Válogatás az alapfokú tananyag repertoárjából
 • Transzponálás, etűdanyagból Zenekari állások

Tananyag:

 • Messiaen: Interstellar call for solo horn Buianovsky: 4 Improvisations for Solo Horn Persichetti: Parable for Solo Horn
 • Brahms: Horn Trio
 • Förster: Horn Concerto

Aláírás feltétele:

Szemináriumon való részvétel (félévenként legfeljebb 3 hiányzás) Legalább 1 tanszaki hangversenyen való aktív részvétel

Vizsgakövetelmény:

 • 2 különböző stílusú etűd (egy kotta nélkül)
 • 1 versenymű (kotta nélkül)
 • 1 szólómű a XX. századból
 • 3 választott zenekari állás
 1. szemeszter

A záróvizsga anyagának összeállítása, interpretálása előkészítő koncerteken.

Tananyag:

 • Glier: Concerto
 • Hindemith: Sonata in Es
 • L. Mozart: Concerto in D
 • R. Strauss: Concerto Nr. 2
 • Teleman: Concerto in D
 • Weber: Concertino

Aláírás feltétele:

Szemináriumon való részvétel (félévenként legfeljebb 3 hiányzás) Legalább 1 tanszaki hangversenyen való aktív részvétel

Vizsgakövetelmény:

Záróvizsga hangverseny

 • 1 barokk versenymű 2 tétele
 • 1 klasszikus, romantikus vagy kortárs versenymű vagy előadási darab
 • 1 szólómű
 • 1 kamaramű
 • (Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani)
 1. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke
 • Kantilénák
 • Neuling: Studies
 • Gallay: Studies
 • Kopprasch: Studies
 • Maxime: Studies-4-5-6
 • Paudert: Studies
 • Kautzky: Studies
 • Módszertanok gyakorlatai az alapfunkciók, tökéletesítésére, a fúvástechnika fejlesztésére:
 • Lucien Thévet: Méthode Compléte de Cor I-II-III, 60 Etudes I-II.
 • Karl Biehlig: Schule für Horn in B
 • Franz Oscar: Complete Method for the French Horn J. F. Gallay: Methode pour le Cor op.54
 1. Leloire: Methode de Cor
 2. Schollar: Schule für Waldhorn
 3. B. Arban-Foster: My First Arban

Technikai etűdök:

 • Peter Damm: Studien für Horn;
 • Jean Désiré Artót: 19 Ausgewahlte Etüden;
 • Karl Biehlig: Kompendium der Horn Technik;
 • Stílustanulmányok: E. Bozza: Achtzehn Etüden in Form von Improvisation;
 1. Koetsier: 12 Etüden;
 2. Belloli:12 progressive Etüden;

Művészi-, modern etűdök: Martin Hackleman 21 Charakteristic Etudes for High Horn Playing; 34 Charakteristic Etudes for Low Horn Playing; Verne Reynolds: 48 Etudes for French Horn, Barboteu: 20 Etudes Concertantes, Etudes classiques

Transzpozíció: Müller: 34 Studies op.64

Zenekari állásokat tartalmazó kiadványok:

Bach-Janetzky: Studien für Waldhorn I-II; Chambers: Orchestral Excerpts vol. I-V.;

Előadási darabok:

 • Quantz: Esz-dúr kürtverseny
 • Klasszicista stílus: Haydn: D-dúr kürtverseny No1-2 ; W. A. Mozart: D-dúr, Esz-dúr kürtversenyek No. 2-3-4; L. v. Beethoven: F-dur Szonáta
 • Romantika: R. Schumann: Adagio und Allegro; Rossini: Bevezetés téma és variációk; Weber:
 • Concertino

Késő romantika:

 • R. Strauss: Esz-dúr kürtverseny No 1-2;
 • R. Glier: Kürtverseny;
 • Saint-Saens: Concert Morceau;
 • A. Gedike: Kürtverseny.

XX. század:

 • Dukas: Villanelle;
 • E. Bozza: En Foret;
 • R. Plenel: Caprice;
 • B. Kroll: Laudatio;
 • Sonate;
 • K. Turner: Sonate;
 • Winter: Hunters Moon;
 • Schoeck: Kürtverseny;

Magyar szerzők művei:

 • Hidas Frigyes: Kürtverseny;
 • Malek Miklós: Kürtverseny;
 • Hollós Máté: Canticornum,

Ajánlott olvasmányok:

 • Gisella Csiba und Jozsef Csiba: Die Blechblasinstrumente in J. S. Bachs Werken
 • D. Donington: A barokk zene előadásmódja N. Harnoncourt: A beszédszerű zene
 • Farkas: The art of the brass playing Farkas The art of the horn playing
 • Wekre: How to play the horn well