Klarinét

 1. A tárgy általános és specifikus célkitűzései

A tárgy általános célja, hogy a hallgató a középiskolában szerzett ismeretekre építve olyan szakmai tudást és sokoldalú zenei műveltséget sajátítson el, amely megfelel a kor minőségi követelményeinek, így alkalmassá teszi a zenetanári munkakör betöltésére. A képzés egyéni óra keretében történik, melyben a tanár saját személyisége, tanítási módszerei, hangszeres bemutatása például szolgál a leendő tanárjelölt hallgató számára.

A főtárgyi munka 8 szemesztere alatt a hallgató tanári pályára való felkészítése szempontjából kiemelten fontos feladat a hangszeres játékában a tudatosság, az elméleti háttér hangsúlyozása és a teljes önállóságra nevelés. A képzés feladata rávezetni a hallgatót művészi képességeinek teljes körű kibontakoztatására.

A cél az, hogy a hallgató legyen képes a művek analizálására a formatani és elméleti stílusismeret birtokában. Alakuljon ki az önálló zenei gondolkodás, valamint az állandó önművelés igénye, hogy szakmai és általános zenei műveltségét bővítve, a tanári pályán eredményes munkát végezhessen.

A tanárképzésnek szerves részét alkotja az önképzés, amelyet a mesterkurzusokon, szakmai találkozókon, versenyeken való részvétel is elősegít. Az interpretációs gyakorlat megszerzése céljából tanszaki hangversenyeken is fellépnek a hallgatók szemeszterenként 2-3 alkalommal. A koncertekről legtöbb esetben felvételt is készítünk, melyek analizálásával segítjük a hallgatók további fejlődését.

 1. A tantárgy tartalma

2.1 Felvételi anyag

 • Két szabadon választott etűd. Egy versenymű gyors tétele.
 • A versenyműtől eltérő karakterű és stílusú darab.

2.2 A tantárgy tartalma

Az alapfunkciók helyes használatára irányuló figyelem különösen nagy szerepet kap a magas szintű, professzionális képzés során, melynek elméleti hátterét a hangszerjáték módszertana elnevezésű óra keretén belül biztosítjuk. A helyes légzés (támasz, állandó légoszlop) megfelelő szájtartás, befúvás (toroknyitás, tágas szájüreg) hangindítás (nyelv megfelelő helyzete) a helyes kéz és testtartás (melynek hiánya görcsössé teheti a hangszerkezelést), mindezeknek a funkcióknak az egyénre szabott, optimális beállítása meghatározó a tanárjelöltek szakmai jövőjét illetően. Fel kell hívni a hallgatók figyelmét az alapfunkciók összefüggéseire, valamint összehangolására. Mindezek gyakoroltatására legalkalmasabb a rendszeres hangképzés, valamint skálázás, melyekkel jelentősen növelhető a hangszerkezelés biztonsága. A skálagyakorlatok által a mechanizmusok szinkronizálása, valamint a biztos intonáció elérése az elsődleges szempont.

A különböző típusú, megfelelő nehézségű etűdanyag elvégzésével a technikai elemek professzionális kidolgozása a fő cél.

Az előadási darabok feldolgozása és interpretálása által a zenei formálás, a kifejezési eszközök, a stílusismeret, az előadói képességek kibontakoztatása, az önálló zenei gondolkodásra nevelés, az előadóművészi személyiség jegyek kialakítása valósul meg. Fontos tisztázni az előadói szabadság határait, ehhez elsődleges szempont hűen követni a szerző utasításait, javasolt az Urtext kiadások használata.

A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

 1. szemeszter

Az első félév feladata a hallgató tudásának, adottságainak, képességeinek alapos felmérése, melynek fontos szerepe van a személyre szabott anyag kijelölésében. Az alapvető funkciók esetleges hiányosságainak kijavítása meghatározó lehet a hallgató további fejlődésében. Különösen nagy hangsúlyt fektetve a következőkre:

1507328. helyes légzés (támasz, állandó légoszlop)
1507329. megfelelő szájtartás, befúvás (torok nyitás, tágas szájüreg)
1507330. hangindítás (nyelv megfelelő helyzete)
1507331. helytelen kéz és testtartás (görcsössé teheti a hangszerkezelést).

Ajánlott anyag:

Skála: Kovács Béla – Mindennapos skálagyakorlatok

Etűd iskolák:

 • Périer- Études de Genre et D’Interprétation II.
 • Périer- 331 Exercices Journaliers de Mécanisme
 • K. Baermann- 16 Grand Concert Etüden
 • E. Cavallini- 30 Capricci

Előadási etűdök:

 • Kovács Béla – Hommage a Zoltán Kodály – Hommage a Johann Sebastian Bach

Szonáták:

 • M. Arnold- Szonatina
 • C. Saint-Saens- Szonáta

Előadási darabok:

 • K. Baermann- Adagio
 • G. Pierné- Canzonetta
 • Ch. Lefebvre- Fantasie-caprice
 • C. Debussy- Fourpieces
 • H. P. Busser- Aragon

Versenyművek:

 • K. Stamitz- Es-dúr (Darmstadter) Klarinétverseny
 • G. Donizetti- Concertino
 • B. Crusell- Esz-dúrKlarinétverseny
 1. szemeszter

A második félévben rendkívül fontos az első félévben megkezdett hangképzés és hangszerkezelés javítására irányuló munka folytatása, hiszen a korábbiakban esetlegesen rosszul beidegződött funkciók kijavítása hosszú ideig is eltarthat. Természetesen mindezek a munkafolyamatok a felszabadult és örömteli zenélés érdekében történnek.

A fejlődés legfőbb jelei:

 • javuló intonáció
 • kellemesebb, színekben árnyaltabb hang, mely segíti a kifejezőképességet
 • a növendék magabiztosabb hangszerkezelése.

Miután a növendék is érzékeli a változást, előrelépést játékában, több energiája jut a különböző zenei elképzelések megvalósítására. Játéka színesebbé válik. Nagy hangsúlyt kell fektetni a kotta nélküli játékra, mivel ez a vizsgákon és a diplomakoncerten is kötelező.

Ajánlott anyag:

Skála: Kovács Béla- Mindennapos Skálagyakorlatok

Etűd iskolák:

 • K. Baermann- 16 Grand Concert Etüden
 • A. Périer- 20 Études Faciles et Progressives
 • F. Kröpsch- Taeglische Übungen III.
 • E. Bozza- 12 Études

Előadási etűdök:

Kovács Béla- Hommage a Niccolo Paganini  Hommage a Béla Bartók

Szonáták:

 • J. Horowitz- Szonatina
 • F. Poulenc- Szonáta

Előadási darabok:

 • Cavallini – Adagio e Tarantella
 • Bozza- FantaisieItalienne
 • Messagaer- Solo de Concours
 • Milhaud- Duo Concertante
 • M. Widor- Introduction et Rondo

Versenyművek:

 • V. Krommer-Kramař- Esz-dúr Klarinétverseny
 • H. Crusell- f-moll Klarinétverseny
 • H. Baermann- Esz-dúr Klarinétverseny
 1. szemeszter

Továbbra is fontos a hangképzés, a hangszerkezelés, illetve a különböző zenei stílusok megfelelő előadásmódja. A III. szemeszter anyaga- az eddigiekhez képest- bővül a „XX. századi vagy kortárs művek” tananyagba emelésével. Mivel a klarinét meglehetősen fiatal hangszer, így irodalma nagyrészt ebben a korszakban keletkezett. Ezek a művek több szempontból is hasznosak a hallgatók számára:

 • megismerkednek a XX. század szerzőivel és a kor kottaképével
 • elsajátítják a művek előadásához szükséges technikai megoldásokat (multifonia, flatterzunge, slaptounge, glissando,)
 • színes és változatos dinamikai skálája miatt fokozottan előtérbe kerül a levegő helyes használata
 • előadásuk nagy technikai kihívást jelent.

Ajánlott anyag:

Skála: Kovács Béla- Mindennapos Skálagyakorlatok

Etűd iskolák:

 • F.Kröpsch- Taeglische Übungen III.-IV.
 • V.Gambaro- 21 Capricci
 • A.Magnani- 10 Études Capricces
 • F. Jettel- 18 Etuden

Előadási etűdök:

Kovács Béla – Hommage a Aram Khatscaturian – Hommage a Claude Debussy

XX. századi vagy kortárs művek:

 • W. Osborne – Rhabsody
 • Soproni József- Monologue
 • Tóth Armand- „Tristan” Partita

Szonáták:

 • P. Hindemith- Szonáta
 • M. Milhaud- Szonatina

Előadási darabok:

 • G. Rossini- Bevezetés, téma és variációk
 • C. M. von Weber- Grand Duo Concertant
 • Hidas Frigyes- Fantázia
 • Weiner Leó- Peregi verbunk

Versenyművek:

 • C. M. von Weber- f-moll Klarinétverseny
 • F. Busoni- Concertino
 • H. Crusell- B-dúr Klarinétverseny
 1. szemeszter

Ebben a félévben az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kap a színpadi jelenlét. Az interpretációs gyakorlat megszerzése minden előadóművész számára nélkülözhetetlen, még akkor is, ha mindez a tanárképzés keretein belül történik. A tanszaki hangversenyek mellett fél estek szervezésével is növeljük a fellépések számát.

Ajánlott anyag:

Skála: Kovács Béla- Mindennapos Skálagyakorlatok Etűd iskolák:

 • V. Gambaro- 12 Capricci
 • E. Bozza- 14 Études de Mécanisme
 • R. Jettel- 18 Etuden

Előadási etűdök:

 • G. Donizetti- Studie
 • Kovács Béla- Hommage a Carl Maria von Weber

XX. századi vagy kortárs művek:

 • H. Sutermeister- Capriccio
 • Láng István- Monodia
 • Sári József- StatiQuatroTempi

Szonáták:

 • Martinu-Szonatina
 • Bernstein- Szonáta

Előadási darabok:

 • Schumann- Phantasie stücke
 • Lutoslawski- Táncprelűdök
 • Lovreglio- La Traviata Fantasia
 • Giampieri- Carnevale di Venezia

Versenyművek:

 • Spohr- c-moll Klarinétverseny
 • M. von Weber- Esz-dúr Klarinétverseny Hidas Frigyes- Concerto Semplice
 1. szemeszter

Mivel erre a félévre szinte minden olyan darabbal megismerkedett a hallgató, amely megegyezik kisebb nemzetközi versenyek kiírt anyagával, a tehetségesebb növendékeknek ajánlott a nemzetközi porondon való megmérettetés. A hallgatók további szakmai élete szempontjából is nélkülözhetetlen a nemzetközi színvonallal megismerkedni. A nemzetközi kurzusokon való részvétel is ezt a célt szolgálja, valamint lehetőséget nyújt más tanárok és különböző iskolák megismerésére.

Ajánlott anyag:

Skála: Kovács Béla- Mindennapos Skálagyakorlatok Etűd iskolák:

 • Périer- 20 Études de Virtuosité
 • Gabucci- 10 Études Modernes
 • Uhl- 48 Etüden I.

Előadási etűdök:

 • Kovács Béla- Hommage a Manuel de Falla
 • 1507328. Hommage a Richard Strauss

XX. századi vagy kortárs művek:

 • I. Stravinsky- Three Pieces
 • O. Messiaen- Amibe des Oiseaux
 • Lendvay Kamilló- Tiszteletem, Mr. Goodman

Szonáták:

 • Brahms – Esz-dúr Szonáta
 • f-moll Szonáta

Előadási darabok:

 • Weiner Leó- Ballada
 • J. Francaix- Tema con variazioni
 • C. Debussy- Premiére rhapsodie

Versenyművek:

 • C. M. von Weber- B-dúr Klarinét kvintett
 • W. A. Mozart- A-dúr Klarinétverseny
 • L. Spohr- f-moll Klarinétverseny
 1. szemeszter

Ajánlott anyag:

Skála: Kovács Béla- Mindennapos Skálagyakorlatok

Etűd iskola:

 • Gabucci- 26 Cadences

XX. századi vagy kortárs művek:

 • Vajda Gergely- Fény-Árnyék-Remegés
 • Jörg Widmann- Fantasie

Szonáták:

 • S. Karg-Elert- Szonáta Op. 110
 • M.Reger –Asz-dúr szonáta

Előadási darabok:

 • Hajdú Mihály- Capriccio all’ongerese
 • Verdi-Bassi- Rigoletto Fantasie
 • Pendereczki- Drei Miniaturen
 • Kocsár Miklós- 5 Movimenti
 • Kókai Rezső- Négy magyar tánc

Versenyművek:

 • F. Hummel- Esz-dúr Klarinétverseny
 • Spohr- Esz-dúr Klarinétverseny
 • – e-moll Klarinétverseny
 • P. Hindemith- Klarinétverseny
 • E. Bozza- Klarinétverseny
 1. szemeszter

A VII. szemeszterben kiválasztásra kerül a diploma műsora. A diploma anyagon kívül megismerkedik a hallgató néhány olyan művel, melyek kimaradtak az előző szemeszterek ajánlott anyagából.

Ajánlott anyag:

Etűd iskolák:

 • Gabucci, Agostino- 10 Études Modernes Gabucci,
 • Agostino- 10 Fantasie
 • Jettel, Rudolf- 10 Etüden für klarinette
 • Miluccio, Giacomo- 8 Grandes Études

XX. századi vagy kortárs művek:

 • Vántus István- Hommage a Mozart
 • Csapó Gyula- Oldal’zó ária, fekete lyukon

Szonáták:

 • Olah Tibor- Szonáta
 • Reger, Max- fisz-moll Szonáta
 • Denisov, Edison- Szonáta

Előadási darabok:

 • Berg, Alban- VierStücke
 • Schollum, Robert -DreiStücke Op. 71 b

Versenyművek:

 • Nielsen, Carl- Klarinétverseny
 • Francaix, Jean- Klarinétverseny
 • Copland, Aaron- Klarinétverseny
 • Bozza, Eugene- Klarinétverseny
 1. szemeszter

A képzés utolsó szemeszterében a diplomára való felkészülés az elsődleges szempont. Több koncerten is előadásra kerül a diploma műsora.

A tantárgy ellenőrzésének módja

A hallgatók a szemeszterek végén, kollokviumon számolnak be megszerzett tudásukról.

Vizsgakövetelmény:

 • Két etűd (különböző iskolákból).
 • Egy kortárs vagy XX. századi mű.
 • Egy versenymű tétel (kotta nélkül).
 • Egy előadási darab vagy szonáta tétel(ek).

A képzés VIII. szemeszterében a hallgatók 40-45 perces diplomakoncerten mutatják be szakmai felkészültségüket.

Vizsgakövetelmény:

 • Egy kortárs, vagy XX. századi mű.
 • Versenymű egy vagy két tétele (kotta nélkül).
 • Egy előadási darab vagy szonáta tétel(ek).
 • Kamaramű.
 1. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke

Ajánlott olvasmányok:

 • Birsak, Kurt:The Clarinet:a cultural history
 • Brymer, Jack: Clarinet
 • Harnoncourt, Nikolaus: Zene, mint párbeszéd
 • Harnoncourt, Nikolaus: A beszédszerű zene
 • Hoeprich, Eric:The Clarinet
 • Lawson, Colin:The Cambridge Companion to the Clarinet