Harmónika

A harmonika főtárgy célja:
A hallgatók olyan szakmai tudást és általános zenei műveltséget sajátítsanak el, amely alkalmassá teszi őket a szakképzettségük szerinti munkakörök ellátására. Ismertesse meg a hallgatóval a magasrendű zenei kifejezéshez és a hivatásos zenész hangszerkezeléséhez szükséges játékmódokat, tudatosítsa a játékmódok és a zenei elképzelés összefüggő egységét. Fejlessze a hallgató zenei képességeit, ritmusérzékét, zenei hallását, a zenei emlékezetet, az alkotó képzelőerőt és az előadókészséget. Alakítsa ki a gondolkodás, az önálló szellemi irányítás képességét, az állandó önművelés igényét. A hangszer helyzetéből adódó kiemelt jelentőségű feladat a kortárs zene befogadására és művelésére való nevelés. Alakítson ki igényt a hangszer irodalmának állandó bővítésére, a harmonikára alkalmas művek felkutatására, mind az alapfokú, mind a pódiumzene szintjén.

Kortárs irodalom:
T. Lundquist, W. Jacobi, H. Brehme, O. Schmidt, N. Csajkin, V. Zolotarjov, A. Holminov, Bogár István, Bánkövi Gyula, Seiber Mátyás, P. Fiala. J. Bažant, V. Trojan, J. Matys, J. Hatrik, B. Dowlasz, H. Luck művei.

A számonkérés módja:

8. szemeszter kivételével minden szemeszter végén kollokvium, a 8. szemeszter végén diplomahangverseny.

További kötelezettségek:
Repertoárismeret az általános követelmény szerint, továbbá:
A különböző nemzetek harmonika-kultúrájának sajátosságai, ezek legfontosabb pedagógiai és hangverseny irodalma; a billentyűs és gombos harmonikák legfontosabb pedagógiai és hangverseny irodalma.

Hangversenyezés:
Minimális követelmény szemeszterenként három különböző stílusú mű, és egy kamaramű koncertszerű előadása.
A modul része:
Hangszerismeret: A hangszer felépítése, fizikája és legfontosabb paraméterei; a hangszer gondozásának, karbantartásának, rendszeres tisztításának módját; a hangszer műszeres hangolása; a meglazult nyelvsípok és szelepek javítása és cseréje.

Irodalom:
Tarnóczi Tamás: Zenei akusztika; Gotthard Richter: Das Akkordeon