Gitár

Gitár

 1. A tantárgy általános és specifikus célkitűzései

A képzés 8 szemeszterében cél a megszerzett tudás továbbfejlesztése, a repertoár bővítése a reneszánsztól a kortárs zenéig terjedően szóló és kamaraművek terén. A zenei-technikai, stílusismereti képességek tökéletesítése révén minél szélesebb körű tudás megszerzése, a különböző stílusokhoz kapcsolódó és a hangszerre jellemző technikai és zenei megoldások elsajátítása, melyben kapjon helyet a magyar zeneművészet is.

A hallgató képessé váljon átiratok önálló készítésére szóló és kamaraművek terén egyaránt. Lényeges az alapfokú gitártanításhoz szükséges tananyag készségszintű ismerete és magas szintű továbbadása a zeneiskolai növendékeknek.

A diploma megszerzésével a hallgató alkalmassá váljon szóló és kamaraművészként részt venni iskolája és közvetlen környezete munkájában.

Művész mesterképzős továbbtanulás esetén a hallgató képes legyen egy teljes J. S. Bach szvitet, szonátát és versenyművet interpretálni.

 1. A tantárgy tartalma

A gitárirodalom legfontosabb műveinek megismerése (a reneszánsztól a kortárs zenéig).

A művészi hangszerjáték technikai elemeinek ismerete, az intonáció, a hangképzés és a zenei megformálás elveinek tudatosítása. A történeti korszakbeosztáshoz igazodó egyetemes zeneművészet magas szintű ismerete.

A tantárgy tartalmának szemeszterenkénti bontása, az ellenőrzés módja

 1. szemeszter
  J.S.Bach: Lant vagy vonós átirataiból tételek, koncertetűd, szonáta szélső tétele, XX. sz-i magyar mű.(Pl.:Kováts Barna, Mohay Miklós, Kocsár Miklós, Pavlovits Dávid), koncertetűd, klasszicizmusból szonátatétel
 2. szemeszter
  J.S.Bach: Lant vagy vonós átirataiból tételek, koncertetűd, spanyol romantizmus (E.Granados, I.Albeniz), H.Villa-Lobos.
 1. szemeszter
  J.S.Bach: Lant vagy vonós átiratataiból fúga, kortárs mű, koncertetűd, versenymű gyors tétele, vagy tételpárjai (Pl.:J.Rodrigo, H.Villa-Lobos, C.Tedesco, M,Giuiani, M.M.Ponce).
 1. szemeszter
  A testvérhangszerek – vihuela és lant – irodalmának legfontosabb darabjai, a nagy reneszánsz mesterek művei, barokk szvitek, tabulatúra megfejtések.
 1. szemeszter
  J.S.Bach lant vagy más átiratból tételek, koncertetűd, gitárversenyek vonós kamarazenekarral (Pl.:A.Vivaldi, L.Boccherini, J.F.Fasch, J.L.Krebs), romantikus szonátatétel.
 1. szemeszter
  J.S.Bach lant vagy más átirataiból tételek, Dél-Amerikai szerzők művei (A.Piazzolla, Jorge Cardoso, Jorge Morel), koncertetüd.
 1. szemeszter
  J.S.Bach lant vagy más átirataiból tételek, XX. század második feléből, ill. kortárs szerző műve, koncertetüd .
 1. szemeszter
  Záróvizsga, melyben szerepeljen J.S.Bach mű, kamarazene, ill. a tanulmányok alatt tanult zenei korokból különböző stílusú művek. Időtartam: 35-45 perc.

A számonkérés módja: félévenként kollokvium

 1. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke
 • J.S.Bach: Lantművek – Lipcsei Bach összkiadás + Editio Musica + Ricordi + Teuchert Augustin Barrios Mangore: Előadási darabok – Bellwin – Mills pub.
 • Leo Brouwer: Estudios I-XX., Elegio de la Danza  – Schott, Három ballada (Decameron noir) –
 • Ed.Mus. Transatlanti
 • Simone Innarelli: Three Miles Sketches, Les Production D’oz. Kocsár Miklós: Suite, Ed Musica.
 • Frank Martin: Quatre Pieces Breves, Universal edition UE 12711 Z. Niccolo Paganini: Szonáták, Suvini-Zerboni
 • Maria Manuel Ponce: Sonatina Meridional, Schott 35842, Sonata III. Schott 32055, Sonata Clásica, Schott 32264, Sonata Romantica, Schott 32294, Variációk a Fólia témára, Schott 33082, Téma Variációk és finálé, Schott 32054, concerto del Sur, Schott 33870.
 • Joaquin Rodrigo: Invocacion y Danza, Tres piezas Espgnolas, Schott Fantasia Para un Gentilhombre, Schott 6408, Concierto de Aranjuez, Schott 45560.
 • Domenico Scarlatti: Szonáták, L.Brouwer 12 Szonáta Fernando Sor: Összkiadás, Tecla Edition.
 • Castelnuovo-Tedesco: Sonata, Schott 31183, Suite (Op.133.)-Schott18200, Fantasia, Op.14, Schott 38205, 24 Caprichos de Goya Op. 195. Ed. BerbenE1427 B, D-dúr gitárverseny Op.99. Schott 38204,
 • C-dúr gitárverseny Op.205. Schott 39075.
 • Federico Moreno Torroba: Sonatina, Ricordi B.A. 10042, Suite Castellana. Joaquin Turina: Sonata, Fandanguillo Schott,
 • Heitor Villa-Lobos: 12 etüd, 5 Prelüd, Brazil szvít, Gitárverseny.
 • William Walton: 5 bagatell, Oxford