Dob

Kredit: 64
Félévek száma: 8.
Heti óraszám
: 2 óra
Típusa: Gyakorlat
Értékelés módja: 1-7. szemeszter Kollokvium, 8. szemeszter államvizsga

A jazz ütő tárgy tananyaga:

1-2. szemeszter: Az ütőfogás és ütésmódok ill. az összetett hangképzés szükség szerinti alakítása, korrekciója. Az elsődleges és másodlagos ritmusfunkciók elméleti és gyakorlati alapjai (reális ill. relatív ritmus, poliritmus, stb.). Lassú és gyors (komponálás-rögtönzés) ritmusalkotási folyamatok, egyszerű és összetett ill. kis és nagy formák (ütemezés-fajták, periódusok, stb). Páros és páratlan ritmusértékek hangsúlyjátéka, 4/4, 3/4, 6/8, 12/8, 4-8-12 ütemes periódusokban. A többszólamú, polifón ritmizálás alapjai, függetlenítés. A swing, afrolatin, jazzrock játékformák, karakterek alapjai, kísérő és szólójáték, történeti áttekintés. A seprűjáték technikai ill. stiláris alapjai. Egy és többszólamú kompozíciók készítése adott témakörökben, ritmus lejegyzés, félévenként 1-1 transzkripció. Meghatározó stílusművészek elemzése, transzkripciók, kották. A funkcionális ill. dallami gondolkodás alapjai és technikája a jazzdobon. – A zenei kifejezés attitűdjei (szemantikai kérdések) – A jazz mint díszítőművészet és mint magas művészet – Tematikus mondatbővítés, variáció, permutáció, absztrakció a ritmusban – Kompozíciós feladatok – Seprű alaptechnikák díszítőjátéka – Súlypontjáték – Relatív dallamosság a jazzdob játékban – Szerkezeti szólók minden tempóban, 4/4, 3/4 ütemezésben – A zenekari bemutatók konzultációi – Ad hoc játék minus one felvételekre. – A kijelölt lejegyzések előadása – Kompozíció készítése adott elemekkel és formában – Összetett seprűjáték minden tempóban és zenei formában, 4/4, 6/8, ¾ ütemezésben – Alkalmazott súlypontjáték kísérő és szólójátékban, kottából és rögtönözve – Szerkezeti szólók (4,8,12,16) – Ad hoc játék minus one felvételekre

3-4. szemeszter: Aszimmetrikus ütemezések (5/4, 7/4, 5/8, 7/8, 9/8 stb) ill. periódusformák, stíluskombinációk. Összetett lineáris technikák ill. karakterek. A többszólamú játék továbbfejlesztése. A seprűjáték összetettebb módjai. A swingjáték történeti áttekintése (cool, westcoast, mainstream) ill. ehhez kapcsolódó rövid elemző dolgozat készítése. A fúziós és etnojazz alapjai, játékformák, előadók. Többszólamú ritmuskompozíciók, ritmushangszerelés ütős együttesben, ill. kisegyüttesben. Tematikus rögtönzés és komponálás a két félév anyagából, ritmuslejegyzések készítése (félévenként 1-1 transzkripció). – Relatív dallamjáték – alkalmazott kézrendek Alaki elemek tanítási gyakorlata (ütéstechnika, térbeli koordináció, többszólamú koordináció) – Különleges zenei formák, változó ütemezések – Összetett balladakíséret – A zenekari bemutató konzultációi – Ad hoc játék minus one felvételekre – A kijelölt lejegyzések bemutatása – Súlypontjáték megadott patternekre – Balladajáték seprűvel – Ad hoc. játék minus one felvételekre

5-6. szemeszter: A nagyzenekari (bigband) jazz alapjai, partitúraolvasás, előkészítő, kitöltő játék, frazírozás. Változó ütemezés, különleges zenei formák. A ritmikai többidejűség (double time) tempóváltások, sebesség-modulációk, rubato, parlando ritmizálás. Lejegyzési alternatívák a jazzdob szerelésen. A többszólamú játék továbbfejlesztése. Az afrocuban játék összetettebb módjai. A három évfolyam anyagának ismétlése. Önálló-részben megkomponált előadási darab ütős együttesre. Két transzkripció elkészítése. – Súlypontjáték jazzrock ritmusban – Az improvizáció tanítása és készségfejlesztése alapfokon – Aszimmetrikus ütemezések – Népzenei ritmusok – A zenekari bemutató konzultációi – Ad hoc játék minus one felvételekre – A kottaolvasás tanítási módszerei alapfokon – Modern blues kísérete (minus one) – Modern ballada kísérete (minus one) – Kötetlen dobszóló szerkesztése, rögtönzése – A zenekari bemutatók konzultációi. – A kötelező transzkripció bemutatása– A kottaolvasás tanításának bemutatása – Ad hoc játék minus one felvételekre – Kötetlen dobszóló bemutatása adott témára

Felhasználható szakirodalom:

 1. Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás. Editio Musica
 2. Nesztor: Klassic jazzdrums.
 3. Nesztor: Afrocuban ritmusok:I-II.
 4. Tooth Thielemans: Brasil Project (CD)
 5. Chet Baker felvételei (CD. Montírozott válogatás)
 6. Nesztor: Klassic Jazzdrums (lejegyzések+ hangzó)
 7. George ShearingO. Pedersen (CD)
 8. Archie Shepp – Horace Parlan: Trouble in mind (CD)
 9. Ray Brown- Jimmy Rowles: The duo sessions (CD)
 10. Joe Henderson: Lush Life (Isfahán, Drawing CD)
 11. Kenny Drew, OPedersen (L.P. SCS:1010 minus one montázs)
 12. Archie Shepp, O. Pedersen: C Parker témák (montírozott anyag)
 13. Jim Hall, Ron Carter: Bags groove (CD)
 14. Hargroove, C Mc.Bride, St.Scott: „Parkers Mood” (CD)
 15. J Scofield-D Friesen: Old folks, True blue (Old folks CD)