zeneiskolai igazgatóhelyettes
Foglalkoztatás
jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 121-123.
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, Egyetemi
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakörbe tartozó
lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20. §-a alapján hatósági igazolvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt (3 hónapnál nem régebbi)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Bővebb információ:
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Gábor igazgatótól kérhető az iskola@egressybeni.hu e-mail címen vagy a 0630-981-1237-es telefonszámon kérhető.
A pályázat benyújtása: A pályázat benyújtható Balogh Gábor igazgatónak:

 • Elektronikusan: iskola@egressybeni.hu címen,
 • Levélben: 1211. II. Rákóczi Ferenc út 121.
  A borítékra kérjük ráírni: “álláspályázat”
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, vagy a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő költség megtérítését.

2 comments