Hárfa

Cél:
A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

Válogatott tananyag/irodalom:

 • Dizi: 48 etűd
 • Maria Grossi, Renie és Salzedo ujjgyakorlatok
 • Pescetti: Allegro; Szonáta
 • Parry: Szonáta
 • Benda: Szonáta
 • Walter: Szonatina
 • Natra: Szonatina
 • Grandjany: Fantázia egy Haydn témára
 • Bradic: Mese
 • E. Schmidt: 6 etűd
 • Gian Luca Tocchi: Dodici Studi
 • N. Rota: Sarabande és toccata
 • Schuecker: Mazurka
 • Glinka: Variációk egy Mozart témára
 • Spohr: Fantázia
 • Fauré: Une Chateleine en sa Tour; Impromptu
 • Salzedo: Táncok
 • Pierné: Impromptu
 • W. Posse: koncertetűdök
 • Hajdu M :Két koncertetűd
 • Houdi: Szonáta
 • Hindemith: Szonáta hárfára
 • Roussel: Impromptu
 • Britten: Szvit
 • Ptaszynska: Arabeska
 • Patachich: Contorni
 • Holliger: Sequenzen über Johannes

Vizsgaanyag minden félévben:
Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

Diploma anyag:
Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.