Kóruskarnagy művész

Főtárgy:

Kóruskarnagy

Reneszánsz:

 1. Morley: My bonny lass she smileth(The Oxford Book of English Madrigals)
 2. G. Gastoldi: Ove ne vai si in fretta(The Oxford Book of Italian Madrigals)
 3. Monteverdi: Quel augellin che canta(IV. madrigálkötet, Malipiero-féle összkiadás)

Romantika:

 1. Mendelssohn-Bartholdy: Auf dem See(Op. 41. No. 6.)
 2. Liszt Ferenc: Ave maris stella (a capella)
 3. Brahms: Der Falke (Op. 93a Nr.5), Lieder und Romanzen sorozat

XX. század:

 1. Farkas Ferenc: Bakonyi pártabúcsúztató (a Virág és pillangó c. kötetből)
 2. Kodály Zoltán: Akik mindig elkésnek
 3. Bartók Béla: Bánat

A felvételizőnek behatóan, kotta nélkül kell ismernie a műveket, a jelen lévő kórus előtt vezényelni és szükség esetén javítani, próbálni kell (ehhez kotta használható), mindegyik fenti csoportból – a felvételi bizottság választása alapján – egy darabot.

Ének

 1. 1 barokk, vagy klasszikus műdal, vagy ária
 2. 1 romantikus, esetleg XX. századi műdal, vagy ária
 3. 1 szabadon választott műdal, népdalfeldolgozás vagy ária éneklése zongorakísérettel.

A darabokat emlékezetből, eredeti nyelven kell előadni, de a kiválasztott műsorban szerepelnie kell legalább egy magyar nyelvű darabnak. Zongorakísérőt az egyetem biztosít.

Zongora

 1. S.Bach: 1 prelúdium és fúga (WK) vagy egy ciklikus mű 2 tétele (gyors-lassú)
 2. 1 klasszikus szonátatétel (Haydn, Mozart, Beethoven)
 3. 2 előadási darab (közülük egy magyar szerző műve Bartók és kortársai közül)