Hárfa

Főtárgy:

Kötelező anyag:

  1. Marcel Tournier: Au matin (a kotta letölthető innen)
  2. lapról olvasás

Szabadon választott:

  1. 1 barokk darab
  2. 1 nagyobb romantikus mű
  3. 1 rövid századfordulós vagy XX. századi mű (pl.: Maros: Szvitből tétel, Debussy, Ravel, Rota, Bartók, vagy Kodály)


Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.


A pályaalkalmassági vizsgálat külön
 (szakirodalomból, tananyagból történő)  felkészülést nem igényel!

  1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc