Cimbalom

Cimbalom

Főtárgy:

  1. Az összes dúr és moll skála (terc, szext, oktáv, decima), hármas-, négyeshangzat, futam
  2. 2 különböző karakterű  ill. tempójú tétel egy  Bach ciklikus műből (szvit, szonáta, partita)
  3. 1 Allaga-etűd
  4. 1 szabadon választott preklasszikus mű
  5. 1 XX. századi eredeti cimbalom-mű
  6. 1 szabadon választott népdal, önállóan megharmonizálva


Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

  1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
  2. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.

A pályaalkalmassági vizsgálat külön (szakirodalomból, tananyagból történő)  felkészülést nem igényel!

  1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc