Dob

Főtárgy:

Jazz ütő:
Lapról játék:

 1. a Zeneművészeti Szakközépiskola kottaanyaga, kisdobon előadva
 2. teljes jazzdob-felszerelésre írott, nehéz ritmusanyag játéka (szóló és kíséret)
 3. Kőszegi: Dobiskola I. és II. füzetének illetve Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás c. kiadvány I., II. és III. füzetének ismerete, annak megfelelő szintű anyag olvasása
 4. Rövid időtartamú (2-3 perc) rögtönzött dobszóló.
 5. Zongora illetve zongora-bőgő kísérettel dobolás a jazz általánosan ismert játékformáiban és ritmusaiban az alább felsoroltak szerint:
  1. Swing kíséret és szóló közjáték (4 vagy 8 ütemben), triolás és nyolcados ritmizálással, 4/4, 3/4 és 6/8 ütemben, verővel és seprűvel. 4, 8, 12, 16 és 32 ütemes szólójáték.
  2. Jazz ballada kísérete seprűvel illetve verővel.
  3. Különböző tempójú (lassú, közép és gyors) latin és afro-amerikai jellegű darabok – bossa-nova, szamba, rumba, afro-cuban stb. – kísérete szóló közjátékokkal.
  4. Jazz-rock darabok kísérete, szóló közjátékokkal.
  5. Rubato zongorajáték ad hoc kísérete.

Az elméleti felvételi vizsga speciális anyaga jazz dobosoknak: Ritmus lejegyzés – teljes szerelésen előadott dobkíséret és dobszóló leírása hangfelvételről.

Klasszikus ütő:
Kisdob:

 1. Knauer és Stojko kisdobiskola blattolás

Timpani:

 1. Zsoldos Béla: Üstdobiskola – blattolás
 2. Vibrafon
 3. 1 előadási darab, blues játék


Pályaalkalmassági vizsgálat:

A tanári pályaalkalmassági vizsgálat csak szóbeli formában történik. Két részből áll:

 1. Beszélgetés a felvételiző hallgató szakmai karrierterveiről, pályaelképzeléseiről a felvételiző által már korábban elkészített, és a felvételi jelentkezéshez mellékelt, a tanári pályaválasztással kapcsolatos motivációs levél alapján.
 1. Egy rövid, néhány soros pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése és véleményezése.


A pályaalkalmassági vizsgálat külön
 (szakirodalomból, tananyagból történő) felkészülést nem igényel!

 1. A vizsgálat során a hallgató kommunikációs készségét, személyes motivációját, általános tájékozottságát és beszédkultúráját vizsgálja a felvételi vizsgabizottság.

     A vizsgálat időtartama: maximum 15 perc.