Felvételi követelmények – Egressy Béni Református Művészeti Középiskola
Felvételi követelmények

Intézmény adatai

Intézmény neve: Bocskai István Református Oktatási Központ
Egressy Béni Alap- és Középfokú Zeneművészeti, Színművészeti és Táncművészeti Szakgimnáziuma, Ének-Zene Gimnáziuma
Intézmény címe: 1211 Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 121-123.
Intézményi OM azonosító: 032614
Telephely kódja: 005
Kérdése van? Klikk ide, és vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kapcsolódó dokumentumok

Klasszikus tanszak

Zongora
 • Bach-mű (2 darab kétszólamú invenció vagy 1 kis prelúdium és 1 kétszólamú invenció)
 • Egy teljes klasszikus szonáta
 • Egy etűd
 • Egy romantikus és egy XX. sz-i magyar mű.
A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Hegedű
 • Három, vagy négy oktávos skála (hármas, és négyes hangzatokkal)
 • Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat (etűd)
 • Két előadási darab. Vagy egy barokk szonáta lassú és gyors tétele vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab.
 • Hegedű koncert saroktétele
A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Mélyhegedű A brácsa felvételi hegedűvel és brácsával is teljesíthető. A felvételi anyag kotta nélkül játszandó! Hegedűs teljesítés esetén a műsor megegyezik a hegedű tanszaknál megfogalmazottakkal. Brácsás teljesítés esetén: 
 • Háromoktávos skála hármashangzatokkal
 • Két különböző karakterű etűd
 • Egy koncert saroktétele és egy előadási darab
Gordonka
 • Dúr és moll skála három oktávon keresztül. A skálát legalább négy-, a hármashangzatot legalább három hangonként kötve.
 • Három egymással ellentétes jellegű gyakorlat (tartalmazza mozgékonyságot, kettősfogást, kantinélát)
 • Egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele és egy előadási darab.
A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Gordon
 • Skála 2 oktávon
 • Két egymással ellentétes jellegű etűd
 • Két zongorakíséretes előadási darab
A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Fuvola
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig (skála, terc, hármashangzat, duplanyelvvel).
 • Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat (etűd) + egy kötelező etűd.
 • Előadási darabok:
Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab. XX., vagy XXI. századi magyar mű. Egy szabadon választott mű A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Oboa
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig
 • Két egymással ellentétes jellegű etűd
 • Egy barokk concerto vagy szonáta két tétele /lassú-gyors/ kotta nélkül zongorakísérettel
A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Klarinét
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig
 • Két egymással ellentétes jellegű etűd
 • Két előadási darab
A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Szaxofon
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig
 • Két egymással ellentétes jellegű etűd
 • Két előadási darab
A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Fagott
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig
 • Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat (az egyik legyen Jacobi etűd)
 • Két előadási darab, ami lehet egy barokk concerto, vagy szonáta két (lassú-gyors) tétele
A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Trombita
 • Egy Dúr és egy moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben (lásd: Lubik-Szodi: Trombitaiskola 157.oldal)
 • Clodomir I.-ből 26-28-29 gyakorlatok
 • Telemann: F-dúr Szonáta I-II. tétele vagy Diabelli: Szonatina I-III.
 • századi mű zongora kísérettel.
A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Harsona
 • Egy Dúr és egy moll skála a tanultak közül
 • 2 etűd és egy előadási darab
A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Kürt
 • Egy felhanggyakorlat (kötve és nyelvel) és egy skála
 • Egy kantinéla és egy technikás karakterű gyakorlat
 • Egy előadási darab a zeneiskola utolsó osztályának anyagából
A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Tuba
 • Egy dúr és egy moll skála
 • Négy gyakorlat a zeneiskola utolsó osztályának anyagából
 • Két zongorakíséretes darab
A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Magánének
 • Egy népdal (zongorakísérettel)
 • Egy műdal
 • Egy klasszikus, vagy preklasszikus, vagy barokk dal.
Ajánlott egy szabadon választott vers, vagy ballada prózai előadása. A felvételi anyag kotta nélkül éneklendő!
Klasszikus gitár
 • Dúr és moll skálák 5#-5b előjegyzésig, 2 oktávon
 • Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat: Szendrey: Gitárdarabok gyűjteménye 8.köt.Carcassi:Etűdök Op.60. Briuwer:Etűdök 1–5
 • 3 különböző stílusú előadási darab. (ajánlott: Bartók Szedrey: Gyermekeknek, Bartók- Szendrey: 20 könnyű darab, J.S.Bach könnyebb művei)
A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!
Egyházzene
 • 20 szabadon választott népének szöveggel kívülről
 • 10 magyar népdal éneklése kívülről, stílusos előadásban.
 • zongorából: legalább a zeneiskola 5. osztályának nehézségi szintjét elérő zongoradarabok. 1 Bach mű (nehezebb kis prelúdium, vagy kétszólamú invenció), 1 romantikus előadási darab, 1 etűd
Szolfézs kötelező
 • Kétszólamú barokk, vagy bécsi klasszikus idézet lejegyzése
 • Hangközök felismerése, éneklése, adott hangra szerkesztése
 • Hármashangzatok és fordításaik lejegyzése, éneklése és felismerése
 • Lapról olvasás violin kulcsban (könnyű barokk, vagy klasszikus dallam, lehetőleg szolmizálva)
 • 10 népdal fejből való előadása (szolmizálva is!) és elemzése
 • Könnyű periódusnyi ritmus írása

Népzene tanszak

Népi ének 3 népdal-összeállítás a Kárpát-medence különböző dialektusterületeiről műfajokra, stílusokra és népdaltípusokra nézve változatos dallamválogatással.
Népi fúvós A tanuló a korábban tanult fafúvós hangszerén tudjon előadni:
 • Legalább öt 4/4-es metrumú lassú csárdás dallamot
 • Legalább öt 2/4-es metrumú kanásztánc vagy legényes dallamot
 • Legalább öt 2/4-es vagy 4/4-es metrumú gyors csárdás (sebes, friss) dallamot
 • Legalább öt parlando rubato dallamot
A dalok, illetve dallamok háromnegyede legyen oktáv, vagy annál nagyobb hangterjedelmű, továbbá egyharmada legyen régi stílusú népdal. A daloknak legalább a felét tudja szöveggel is énekelni.
Népi vonós, Koboz Két különböző tájegység zenei világának hiteles bemutatása, melyek közül az egyik egy erdélyi legyen.
Szolfézs A felvételi vizsga követelménye megegyezik a klasszikus szakok szolfézs felvételi követelményeivel.
Zongora
 • Közepes nehézségű klasszikus zongoradarab.
 • 12 ütemes Blues játéka TÉMA + egyszerű rögtönzött, vagy leírt szóló + TÉMA formában.
 • Bill Evans:Very Early (transzkripció) ,vagy  Bill Evans:Peri's Scope (transzkripció)

Jazz tanszak

Zongora
 • A felvételire jelentkező tanulónak alapfokú klasszikus jártassággal kell rendelkeznie legalább zeneiskola 3. évfolyamának megfelelő szinten.
 • A felvételi vizsgán egy szabadon választott klasszikus, valamint két szabadon választott, különböző karakterű jazzes darabot kell előadni.
Ének
Swing: I Can't Give You Anything but Love - Diana Krall Lullaby of Birdland - Sarah Vaughan Blues: Route 66 Red Top   Swing: The Girl From Ipanema Corcovado - Rosemary Clooney Ballada: Cry Me a River - Julie London Summertime - Ella Fitzgerald  
Gitár
 • Dúr és moll skála 2 oktávon különböző pozíciókban (C, G, D, A)
 • Dúr skála fokaira épülő négyeshangzat bontások több hangnemben, pozícióban
 • Joe Pass etűd lapról, vagy kívülről való eljátszása hangszerrel.
 • Joe Pass akkordok ismerete (Joe Pass -Guitar Chords) Szabadon választott közepes, vagy gyors tempójú jazz standard előadása: téma + 1 kör improvizáció + akkord kíséret + téma formában
 • Szabadon választott jazz ballada előadása akkordszólóval.
Basszusgitár - Bőgő
 • Tetszés szerinti két dúr vagy két moll skála, hármas hangzat felbontás két oktávon keresztül
 • Egy rövid gyakorlat (ujjgyakorlat vagy etűd)
 • F-dúr blues kíséret
Szaxofon
 • Dúr és moll skálák 2# 2b-ig, tenuto, legato, staccato frazírral.
 • Egy tetszőleges klasszikus etűd eljátszása - bárhonnan lehet választani ( pl. Herrer szaxofon iskolából, vagy valamelyik Klose kötetből)
 • Egy tetszőleges jazz etűd eljátszása ( pl.: a Jim Snidero iskolából, vagy a Herrer Szaxofon iskolából) vagy egy leírt szóló ( bármely nagy előadótól pl.: Charlie Parker)
 • Improvizáció tetszőleges számra (opcionális)
Dob
 • Kézrendek , ütéstechnika
 • Kisdobolás - olvasógyakorlatok, etűdök, blattolás
 • Nyolcados, illetve triolás lüktetésű kíséretek periodikus játéka
 • Stílus ismeret
 • Együtt játék hangzó zenei alappal
  Kézrendek, ütéstechnika:
 • Single Stroke Roll
 • Double Stroke Roll
 • Single Paradiddle
 • Double Paradiddle
 • Paradiddle-diddle
  Kisdobolás:
 • Ajánlott irodalom pl.:Heinrich Knauer - Hofmeister Schule; Charley Wilcoxon - 150 Rudimental Swing Solos
 • Rock, Funk, Swing, Shuffle...stb., kíséretek játéka, 4 és 8 ütemes periódusokban
 • A jelentkező bemutathatja jártasságát akár afro cuban, brazil, páratlan lüktetésű, vagy egyéb más kíséretek játékában.
 • A felvételi helyszínén lehetőség van hozott zenei alappal való együtt játékra, illetve a meghallgatás részét képezheti egy - két ötletszerűen elindított hangzó felvétellel való játék.
  SzolfézsA felvételi vizsga követelménye megegyezik a klasszikus szakok szolfézs felvételi követelményeivel.

Szín és táncművészeti tanszak

Színművészet - Az 5. osztályba jelentkezőknek:  
 • Három vers, vagy próza előadása (lehetőleg különböző stílusú művek)
 • Két különböző karakterű népdal előadása
 • Egy szabadon választott dal (műfaji megkötés nélkül)
  A jelentkezési laphoz kérjük, mellékeljék a felvételi vizsgán bemutatandó versek/prózák, ill. dalok pontos listáját.
Színművészet - A 9. osztályba és az érettségi utáni OKJ képzésre jelentkezőknek: Alkalmassági vizsgát tartunk
 • Három vers és három próza előadása (lehetőleg különböző stílusú és hangulatú művek)
 • Két különböző karakterű népdal előadása
 • Egy szabadon választott operett vagy musical szám előadása alappal
A jelentkezési laphoz kérjük mellékeljék a felvételi vizsgán bemutatandó versek/prózák, ill. dalok pontos listáját. A jelentkezésnél figyelembe vesszük a iskolai közismereti eredményeket, valamint a központi felvételi írásbeli vizsga eredményét.
Táncművészet A jelentkezők kortárs- és moderntánc, balett és kreatív foglalkozásokon, magyar néptánc órán, beszélgetésen, szükség esetén orvosi vizsgálaton vesznek részt.

Hanszerkészítő tanszak Gyakorló hangszerkészítő és -javító

Fafúvós hangszercsoport: Önéletrajz: A jelentkezőnek kézzel írott önéletrajzot kell benyújtani, amelyben a főbb adatokon és eddigi tanulmányok felsorolásán túl a jelentkező fogalmazza meg motivációját, miért kívánja ezt a pályát választani.
Rézfúvós hangszercsoport:
Vonós hangszercsoport:
Zongora hangszercsoport:
 

This is what we do

Introduction

Sell Goods

Mission

Make Profit

Business