Színművészet

Balogh Gábor
igazgató
P. Ittzés Vilma
igazgató helyettes
Pintér Tibor művészeti vezető
színészmesterség, színészgyakorlat
Buch Tibor
beszédtechnika, művészi beszéd
Bródy Norbert
színészmesterség, színészgyakorlat
Cserna Ildikó
hangképzés, ének
Dr. Forgács Anna
drámaelmélet
Gajdos Viktória
színészmesterség, versmondás
Gulyás Dénes
színpadi gyakorlat
Hirth Ildikó
Beszédtechnika, művészi beszéd
Koós Flóra
hangképzés, ének
Lakatos Diána
hangképzés, ének
Ifj. Nádasdy András
tánc
Nemeh Diána
színészmesterség, versmondás
Várfi Sándor
beszédtechnika, beszédgyakorlat