Az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola vezetősége nevében nagyon boldog születésnapot kívánunk Nagyné Fazekas Katalinnak, aki intézményünk magyar nyelv és irodalom, valamint német nyelv szakos tanára.

Isten éltesse sokáig!

A Jazzy Rádió, a Dankó Rádió és a Klasszik Rádiós szereplésünket követően újabb felkérést kaptunk.

2019. január 19-én szombaton a 15 órakor kezdődő Jégpályák éjszakája eseményünkkel egyidőben az ÉRD FM-en is szerepelünk.

15 órától Balogh Gábor, intézményünk vezetője szólal meg az ÉRD FM 101.3 Mhz-es frekvenciáján. A műsorban szó lesz intézményünkről, azon belül tanárainkról és nem utolsó sorban képzésünkről

Intézményünkben a tanév elején létrehoztunk egy menedzsmentet, ami az egyes megjelenéseket és a különféle szerepléseket szervezi. Örömmel jelentjük, hogy intézményünk sorra kapja a felkéréseket különféle rádió és televízió csatornáktól, valamint rendezvényhelyszínektől. Célunk, hogy minden megkeresésnek eleget tegyünk, ezzel lehetőséget biztosítunk intézményünk, és azon belül természetesen a tanszakaink bemutatására tanulóinkon és tanárainkon keresztül.

Weboldalunk főoldalán és Facebookon található eseménynaptárba folyamatosan töltjük fel megjelenéseinket. Az oldalakon szereplő eseményeken kívül számos olyan esemény van, mely még szervezés alatt áll, így érdemes folyamatosan követni oldalainkat.

 • Menedzsment munkatársai: Suki András művészeti igazgatóhelyettes és Balogh Gábor József manager
 • Menedzsment elérhetősége: szervezes@egressybeni.hu

Emilio a Sláger Televízióban futó drága családom nevű reality egyik epizódját forgatta az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola és a Vienna Konservatorium Budapest épületében 2019. január 15-én délután.

Az egy héten belül adásba kerülő epizódban Emilio meglátogatja két, az intézményben tanító zenész barátait, Pluto Horváth József jazz-bőgő és basszusgitárművészt és Balogh Roland jazzgitárművészt. Betekintést nyer Balogh Roland egyik órájába, valamint látogatása során a három zenész egy rögtönzött koncertet ad az intézmény nagytermében a diákok számára.

Tartózkodása alatt Balogh Gábor József és Suki András kalauzolja el a művészt a több ezer négyzetméteres épület-komplexumban. Végül Emilio találkozik az intézmény igazgatójával, Balogh Gáborral is és az iskola éttermében ételt szolgál fel a tanulóknak és a tanároknak egyaránt.

Az eseményről készült kép és videógalériát ide kattintva tekinthetik meg. Természetesen az epizódot meg fogjuk jeleníteni oldalunkon.

Emilio és a Sláger TV 2019. január 15-én kora délután intézményünkbe érkezik, hogy a Drága családom című sorozat egyik epizódját vegyék fel.

Természetesen részletesen fogunk beszámolni az eseményről.

Az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola vezetősége nevében nagyon boldog születésnapot kívánunk Nagy Éva Ritának elmélet szakos és Roth Edének gitár szakos kollégának

Isten éltesse sokáig!

Klasszikus tanszak

Zongora
 • Bach-mű (2 darab kétszólamú invenció vagy 1 kis prelúdium és 1 kétszólamú invenció)
 • Egy teljes klasszikus szonáta
 • Egy etűd
 • Egy romantikus és egy XX. sz-i magyar mű.

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Hegedű
 • Három, vagy négy oktávos skála (hármas, és négyes hangzatokkal)
 • Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat (etűd)
 • Két előadási darab. Vagy egy barokk szonáta lassú és gyors tétele vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab.
 • Hegedű koncert saroktétele

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Mélyhegedű A brácsa felvételi hegedűvel és brácsával is teljesíthető. A felvételi anyag kotta nélkül játszandó! Hegedűs teljesítés esetén a műsor megegyezik a hegedű tanszaknál megfogalmazottakkal.

Brácsás teljesítés esetén: 

 • Háromoktávos skála hármashangzatokkal
 • Két különböző karakterű etűd
 • Egy koncert saroktétele és egy előadási darab
Gordonka
 • Dúr és moll skála három oktávon keresztül. A skálát legalább négy-, a hármashangzatot legalább három hangonként kötve.
 • Három egymással ellentétes jellegű gyakorlat (tartalmazza mozgékonyságot, kettősfogást, kantinélát)
 • Egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele és egy előadási darab.

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Gordon
 • Skála 2 oktávon
 • Két egymással ellentétes jellegű etűd
 • Két zongorakíséretes előadási darab

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Fuvola
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig (skála, terc, hármashangzat, duplanyelvvel).
 • Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat (etűd) + egy kötelező etűd.
 • Előadási darabok:

Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab.

XX., vagy XXI. századi magyar mű.

Egy szabadon választott mű

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Oboa
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig
 • Két egymással ellentétes jellegű etűd
 • Egy barokk concerto vagy szonáta két tétele /lassú-gyors/ kotta nélkül zongorakísérettel

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Klarinét
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig
 • Két egymással ellentétes jellegű etűd
 • Két előadási darab

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Szaxofon
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig
 • Két egymással ellentétes jellegű etűd
 • Két előadási darab

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Fagott
 • Dúr és moll skálák 4#-4b előjegyzésig
 • Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat (az egyik legyen Jacobi etűd)
 • Két előadási darab, ami lehet egy barokk concerto, vagy szonáta két (lassú-gyors) tétele

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Trombita
 • Egy Dúr és egy moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben (lásd: Lubik-Szodi: Trombitaiskola 157.oldal)
 • Clodomir I.-ből 26-28-29 gyakorlatok
 • Telemann: F-dúr Szonáta I-II. tétele vagy Diabelli: Szonatina I-III.
 • századi mű zongora kísérettel.

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Harsona
 • Egy Dúr és egy moll skála a tanultak közül
 • 2 etűd és egy előadási darab

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Kürt
 • Egy felhanggyakorlat (kötve és nyelvel) és egy skála
 • Egy kantinéla és egy technikás karakterű gyakorlat
 • Egy előadási darab a zeneiskola utolsó osztályának anyagából

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Tuba
 • Egy dúr és egy moll skála
 • Négy gyakorlat a zeneiskola utolsó osztályának anyagából
 • Két zongorakíséretes darab

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Magánének
 • Egy népdal (zongorakísérettel)
 • Egy műdal
 • Egy klasszikus, vagy preklasszikus, vagy barokk dal.

Ajánlott egy szabadon választott vers, vagy ballada prózai előadása.

A felvételi anyag kotta nélkül éneklendő!

Klasszikus gitár
 • Dúr és moll skálák 5#-5b előjegyzésig, 2 oktávon
 • Két egymással ellentétes jellegű gyakorlat: Szendrey: Gitárdarabok gyűjteménye 8.köt.Carcassi:Etűdök Op.60. Briuwer:Etűdök 1–5
 • 3 különböző stílusú előadási darab. (ajánlott: Bartók Szedrey: Gyermekeknek, Bartók- Szendrey: 20 könnyű darab, J.S.Bach könnyebb művei)

A felvételi anyag kotta nélkül játszandó!

Egyházzene
 • 20 szabadon választott népének szöveggel kívülről
 • 10 magyar népdal éneklése kívülről, stílusos előadásban.
 • zongorából: legalább a zeneiskola 5. osztályának nehézségi szintjét elérő zongoradarabok. 1 Bach mű (nehezebb kis prelúdium, vagy kétszólamú invenció), 1 romantikus előadási darab, 1 etűd
Szolfézs kötelező
 • Kétszólamú barokk, vagy bécsi klasszikus idézet lejegyzése
 • Hangközök felismerése, éneklése, adott hangra szerkesztése
 • Hármashangzatok és fordításaik lejegyzése, éneklése és felismerése
 • Lapról olvasás violin kulcsban (könnyű barokk, vagy klasszikus dallam, lehetőleg szolmizálva)
 • 10 népdal fejből való előadása (szolmizálva is!) és elemzése
 • Könnyű periódusnyi ritmus írása

Népzene tanszak

Népi ének 3 népdal-összeállítás a Kárpát-medence különböző dialektusterületeiről műfajokra, stílusokra és népdaltípusokra nézve változatos dallamválogatással.
Népi fúvós A tanuló a korábban tanult fafúvós hangszerén tudjon előadni:

 • Legalább öt 4/4-es metrumú lassú csárdás dallamot
 • Legalább öt 2/4-es metrumú kanásztánc vagy legényes dallamot
 • Legalább öt 2/4-es vagy 4/4-es metrumú gyors csárdás (sebes, friss) dallamot
 • Legalább öt parlando rubato dallamot

A dalok, illetve dallamok háromnegyede legyen oktáv, vagy annál nagyobb hangterjedelmű, továbbá egyharmada legyen régi stílusú népdal. A daloknak legalább a felét tudja szöveggel is énekelni.

Népi vonós, Koboz Két különböző tájegység zenei világának hiteles bemutatása, melyek közül az egyik egy erdélyi legyen.
Szolfézs A felvételi vizsga követelménye megegyezik a klasszikus szakok szolfézs felvételi követelményeivel.
Zongora
 • Közepes nehézségű klasszikus zongoradarab.
 • 12 ütemes Blues játéka TÉMA + egyszerű rögtönzött, vagy leírt szóló + TÉMA formában.
 • Bill Evans:Very Early (transzkripció) ,vagy  Bill Evans:Peri’s Scope (transzkripció)

Jazz tanszak

Ének

Swing:

I Can’t Give You Anything but Love – Diana Krall
Lullaby of Birdland – Sarah Vaughan

Blues:

Route 66
Red Top

 

Swing:

The Girl From Ipanema
Corcovado – Rosemary Clooney

Ballada:

Cry Me a River – Julie London
Summertime – Ella Fitzgerald

 

Gitár

 • Dúr és moll skála 2 oktávon különböző pozíciókban (C, G, D, A)
 • Dúr skála fokaira épülő négyeshangzat bontások több hangnemben, pozícióban
 • Joe Pass etűd lapról, vagy kívülről való eljátszása hangszerrel.
 • Joe Pass akkordok ismerete (Joe Pass -Guitar Chords)
  Szabadon választott közepes, vagy gyors tempójú jazz standard előadása: téma + 1 kör improvizáció + akkord kíséret + téma formában
 • Szabadon választott jazz ballada előadása akkordszólóval.

Basszusgitár – Bőgő

 • Tetszés szerinti két dúr vagy két moll skála, hármas hangzat felbontás két oktávon keresztül
 • Egy rövid gyakorlat (ujjgyakorlat vagy etűd)
 • F-dúr blues kíséret

Szaxofon

 • Dúr és moll skálák 2# 2b-ig, tenuto, legato, staccato frazírral.
 • Egy tetszőleges klasszikus etűd eljátszása – bárhonnan lehet választani ( pl. Herrer szaxofon iskolából, vagy valamelyik Klose kötetből)
 • Egy tetszőleges jazz etűd eljátszása ( pl.: a Jim Snidero iskolából, vagy a Herrer Szaxofon iskolából) vagy egy leírt szóló ( bármely nagy előadótól pl.: Charlie Parker)
 • Improvizáció tetszőleges számra (opcionális)

Dob

 • Kézrendek , ütéstechnika
 • Kisdobolás – olvasógyakorlatok, etűdök, blattolás
 • Nyolcados, illetve triolás lüktetésű kíséretek periodikus játéka
 • Stílus ismeret
 • Együtt játék hangzó zenei alappal

 

Kézrendek, ütéstechnika:

 • Single Stroke Roll
 • Double Stroke Roll
 • Single Paradiddle
 • Double Paradiddle
 • Paradiddle-diddle

 

Kisdobolás:

 • Ajánlott irodalom pl.:Heinrich Knauer – Hofmeister Schule; Charley Wilcoxon – 150 Rudimental Swing Solos
 • Rock, Funk, Swing, Shuffle…stb., kíséretek játéka, 4 és 8 ütemes periódusokban
 • A jelentkező bemutathatja jártasságát akár afro cuban, brazil, páratlan lüktetésű, vagy egyéb más kíséretek játékában.
 • A felvételi helyszínén lehetőség van hozott zenei alappal való együtt játékra, illetve a meghallgatás részét képezheti egy – két ötletszerűen elindított hangzó felvétellel való játék.

 

SzolfézsA felvételi vizsga követelménye megegyezik a klasszikus szakok szolfézs felvételi követelményeivel.

Szín és táncművészeti tanszak

Színművészet –
Az 5. osztályba jelentkezőknek:
 

 • Három vers, vagy próza előadása (lehetőleg különböző stílusú művek)
 • Két különböző karakterű népdal előadása
 • Egy szabadon választott dal (műfaji megkötés nélkül)

 

A jelentkezési laphoz kérjük, mellékeljék a felvételi vizsgán bemutatandó versek/prózák, ill. dalok pontos listáját.

Színművészet –
A 9. osztályba és az érettségi utáni OKJ képzésre jelentkezőknek:
Alkalmassági vizsgát tartunk

 • Három vers és három próza előadása (lehetőleg különböző stílusú és hangulatú művek)
 • Két különböző karakterű népdal előadása
 • Egy szabadon választott operett vagy musical szám előadása alappal

A jelentkezési laphoz kérjük mellékeljék a felvételi vizsgán bemutatandó versek/prózák, ill. dalok pontos listáját. A jelentkezésnél figyelembe vesszük a iskolai közismereti eredményeket, valamint a központi felvételi írásbeli vizsga eredményét.

Táncművészet A jelentkezők kortárs- és moderntánc, balett és kreatív foglalkozásokon, magyar néptánc órán, beszélgetésen, szükség esetén orvosi vizsgálaton vesznek részt.

Hanszerkészítő tanszak
Gyakorló hangszerkészítő és -javító

Fafúvós hangszercsoport: Önéletrajz:
A jelentkezőnek kézzel írott önéletrajzot kell benyújtani, amelyben a főbb adatokon és eddigi tanulmányok felsorolásán túl a jelentkező fogalmazza meg motivációját, miért kívánja ezt a pályát választani.
Rézfúvós hangszercsoport:
Vonós hangszercsoport:
Zongora hangszercsoport:

 

7-essel kezdődik és 11 számjegy (diákigazolványban és bizonyítványban megtalálható)
Irányítószám, város, utca házszám
Amelyen értesíteni tudjuk a jelentkezőt
XXXXXX XX
Amennyiben még nem érettségizett
Amennyiben nem érettségizett
Irányítószám, város, utca, házszám
Irányítószám, város, utca, házszám